Rozpočty školy

Rozpočet na rok 2020

rok 2019 schválený Rok 2019 poslední upravený Rok 2019 předpokládaná výše plnění Rok 2020
VÝNOSY CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 7661 7661 7661 9154
Příspěvek od zřizovatele 1713 1713 1713 3064
Příspěvky a dotace z jiných zdrojů 5388 5388 5388 5530
Ostatní výnosy 560 560 560 560
NÁKLADY CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 7661 7661 7661 9154
1. Osobní náklady 5640 5640 5562,4 6087
2. Drobný dlouhodobý majetek 100 100 100 60
2a. Dlouhodobý majetek investice 250 250 97,56 250
3. Materiál 220 220 129,04 65
4. Energie (celkem) 112 112 113 108
4.1 Zemní plyn 87 87 87 76
4.2 Elektřina 25 25 25 28
4.3 Voda 0 0 1 4
5. Služby 320 320 320 232
6. Opravy a udržování 960 960 1300 2288
7. Odpisy 14 14 14 21
8. Ostatní 45 45 25 43
VÝNOSY CELKEM DOPLŇKOVÁ ČINNOST
NÁKLADY CELKEM DOPLŇKOVÁ ČINNOST
VÝNOSY CELKEM 7661 7661 7661 9154
NÁKLADY CELKEM 7661 7661 7661 9154

Aktualizovaný rozpočet na rok 2019

rozpočet roku 2019 upravený rozpočet skutečnost k 30.6.2019
VÝNOSY CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 7661 7661 3358,50
Příspěvek od zřizovatele 1713 1713 332,74
Příspěvky a dotace z jiných zdrojů 5388 5388 2695,70
Ostatní výnosy 560 560 330,06
NÁKLADY CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 7661 7661 3323,25
1. Osobní náklady 5640 5640 2825,07
2. Drobný dlouhodobý majetek 100 100 21,38
2a. Dlouhodobý majetek investice 250 250 0
3. Materiál 220 220 37,47
4. Energie (celkem) 112 112 48,32
4.1 Zemní plyn 87 87 37,38
4.2 Elektřina 25 25 10,94
4.3 Voda 0 0 0
5. Služby 320 320 169,86
6. Opravy a udržování 960 960 194,90
7. Odpisy 14 14 6,91
8. Ostatní 45 45 19,34
VÝNOSY CELKEM DOPLŇKOVÁ ČINNOST 0 0 0
NÁKLADY CELKEM DOPLŇKOVÁ ČINNOST 0 0 0
VÝNOSY CELKEM 7661 7661 3358,50
NÁKLADY CELKEM 7661 7661 3323,25

 

 

rozpocet19

 

rozpocet20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny