Talentové zkoušky

Do ZUŠ lze přijmout žáka na základě vykonání talentové zkoušky. Zájemci o studium se dostaví k zápisu ve dnech 28. května nebo 11. června 2018 v době od 16.00 do 18.00.

 

Požadavky ke zkouškám:

HUDEBNÍ OBOR

 • rytmické cítění – vytleskat zadaný rytmus
 • zazpívat zahraný tón – rozpoznat výšku nebo počet zahraných tónů
 • zazpívat jednoduchou píseň

 

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarně zpracovat zadané téma (Moje rodina, Náš dům, Oblíbené zvířátko, Pohádka):

 • rozvržení a využití daného formátu
 • správné zachycení proporcí
 • soustředěnost, samostatnost
 • práce s výtvarnými prostředky, barevné vyjádření

 

 TANEČNÍ OBOR

 • rozlišení tempa, vytleskání rytmu
 • orientace v prostoru
 • improvizace na dětskou skladbu
 • jednoduchá gymnastika – dle věku dítěte
 • zjištění ohebnosti (uvolněnost kyčelního kloubu, pružnost páteře)

 

Při talentových zkouškách obdrží každý uchazeč registrační číslo. Po skončení každého kola budou pod těmito čísly do 5 dnů zveřejněny výsledky zkoušek na webových stránkách.

O přijetí žáka rozhodne ředitel školy na základě výsledku talentové zkoušky. Žáci budou přijímáni do naplnění povolené kapacity jednotlivých oborů.


Komentáře jsou uzavřeny