Archiv aktualit

Základní umělecká škola vás zve na Vánoční koncert, který se koná 15.12. 2021 od 17 hodin.
vanocni-koncert-2021

Základní umělecká škola a spolek Koželuh vás zvou dne 30. listopadu 2021 od 17 hodin na koncert v nově zrekonstruovaném sálu ZUŠ, při kterém pokřtíme nové cembalo. Video záznam
koncert-2021-11-30

Rozhodnutí ředitele Základní umělecké školy  o vyhlášení ředitelského volna. Dne 16. listopadu 2021 bude výuka zrušena. Důvodem pro vyhlášení ředitelského volna je potřeba sjednocení volných dnů se ZŠ Velvary.
Základní umělecká škola Velvary pořádá nábor nových žáků do tanečního, výtvarného i hudebního oboru dne 30.8. a 31.8. 2021 od 16 do 18 hodin. Na talentové zkoušky mohou přijít děti od předškolního věku i starší. Základní umělecká škola Velvary vás zve na závěrečný hudební koncert ve čtvrtek 17. června v 16:30 hodin na Malvaňáku. 17-cerven-2021
Základní umělecká škola Velvary vás zve na absolventské taneční vystoupení pod širým nebem ve středu 16. června 2021 ve velvarském účku „ma Malvaňáku“ od 18:00 hodin. 16-cerven-2021-malvanak
Talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022 se budou konat od pondělí 14. 6. 2021 do středy 16. 6. 2021 od 17.00 do 19.00 hodin v budově ZUŠ Velvary.
Vážení rodiče, milí žáci, s radostí vám oznamuji, že : Výuka v základních uměleckých školách bude od 24. května probíhat s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků. Podrobné info naleznete zde a zde.
Vážení rodiče, milí žáci, od 10. května 2021 se nám opět pootevřou dveře naší ZUŠ. Bude možná výuka do 3 žáků uvnitř a 20 žáků venku. Toto uvolnění má stanoveny určité podmínky, které naleznete zde. Oldřich Adelt

Vážení rodiče, milí žáci,

Od 12.4.2021 je nařízením vlády umožněna výuka v ZUŠ. Zatím pouze individuální výuka hudebního oboru nebo konzultace a to formou jeden vyučující a jeden žák. Výuka hromadných předmětů hudebního oboru, jako jsou: hudební nauka, komorní hra a sborový zpěv pokračuje dál distanční formou. Obory taneční a výtvarný pokračují dál distančně. V těchto předmětech jsou umožněny individuální konzultace s vyučujícím. Žáci i vyučující jsou povinni během pobytu ve škole používat respirátory, žáci mladší 15ti let mohou nosit chirurgické roušky. Při hře na dechové nástroje nebo při sólovém zpěvu nemusí žáci ani učitelé použít předepsané ochranné prostředky. Pokud zákonný zástupce s touto výjimkou nesoulasí lze pokračovat distanční formou výuky. Protože zatím jsou nám informace o změnách sdělovány postupně, rozhodl jsem o posunutí termínu zahájení prezenční výuky hudebního oboru na pondělí 19.4.2021.

Informace k provozu škol a školských zařízení

od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci, na základě usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 přechází výuka v ZUŠ od pondělí 4. ledna 2021 na formu distanční výuky. Na rozdíl od ZŠ není možná přítomnost ve škole ani pro žáky nižších ročníků. V případě potřeby získáte informace u svých vyučujících.

Podrobné informace zde.


23.12.2020

PF 2021

https://youtu.be/aMK3l9U_9VA

Taneční obor

https://youtu.be/UudmIwUTWLI https://youtu.be/vhtEx8hxHD4 https://youtu.be/cR7OCYGippc https://youtu.be/ePeJqM887N0

Provoz základních uměleckých škol od pondělí 7. prosince 2020

Vážení rodiče, milí žáci, věnujte pozornost následující informaci. Provoz základních uměleckých škol od pondělí 7. prosince 2020: Výuka žáků základních uměleckých škol je omezena takto: • Je umožněna prezenční výuka do max. 10 žáků. Podrobné informace k rozvrhu dostanete v nejbližší době od svého vyučujícího.

23.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

věnujte, prosím, pozornost následujícím řádkům. Jedná se o část výnosu MŠMT, kterým se upravuje zahájení výuky od 25. listopadu 2020. Máme svolení organizovat výuku formou jeden učitel a jeden žák. Podmínkou je dodržení povinnosti nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Jak se dozvíte z následujícího textu, je možná výuka dechových nástrojů a zpěvu bez použítí roušek. Zde narážíme na to, že na ostatních školách je zpěv zcela zákázán, jako vysoce riziková aktivita??? Hra na dechové nástroje byla již v dříve ze strany hygieniků hodnocena podobně. Další uvolnění provozu škol je ohlášeno od následujícího pondělí 30. listopadu 2020. Proto jsem rozhodl, že prozatím zachováme formu distanční výuky pro celou školu. Od pondělí 30. listopadu 2020 pak bude na každém vyučujícím, aby se rozhodl podle své zdravotní a rodinné situace. Výuka individuálních předmětů bude umožněna jak formou distanční, tak formou prezenční. Nabízí se i varianta zachování distanční formy, doplněné v odůvodněných případech individuálními konzultacemi. Výuka hromadných předmětů bude nadále probíhat distančně, ale bude také možné využít individuální konzultace. Vždy však pouze formou jeden žák a jeden učitel. Srdečně Vás zdravím a přeji pevné zdraví Oldřich Adelt

Provoz škol a školských zařízení od středy 25. listopadu 2020

ZUŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky: Individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák), jinak distanční výuka s možností individuálních konzultací (dle rozhodnutí ředitele školy). Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně. • Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy. • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby

Vážení rodiče, milí žáci,

podle usnesení vlády a nařízení KHS Středočeského kraje jsme v ZUŠ Velvary zahájili na přechodné období od pondělí 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 distanční výuku. Výuka úspěšně probíhá a děkuji vám všem za pochopení i spolupráci při jejím náběhu.

Mezitím vláda poněkud upravila vyhlášené podmínky distanční výuky. Nyní je také možná individuální výuka  systémem 1+1 = (jeden učitel na jednoho žáka). Tato úprava by měla umožnit výuku v hudebním oboru.

Avšak, protože podle dřívějších vyjádření hygieniků, je výuka dechových nástrojů a zpěvu tou nejkritičtější, protože při ní nelze použít ochranné pomůcky. Logicky vychází, že by tedy mohla probíhat výuka klávesových, smyčcových a bicích nástrojů. To ovšem za předpokladu, že vyučující není v ohrožené populační kategorii a tím se celá možnost výuky 1 + 1 posouvá do úrovně nesplnitelných přání.

Navíc jsme právě z důvodu uzavření školy začali provádět další stavební činnost související s rekonstrukcí našeho sálu, což by případnou výuku silně narušovalo.

Proto jsem rozhodl, že ZUŠ Velvary bude pokračovat formou distanční výuky až do konce původně stanoveného období.

Oldřich Adelt ředitel ZUŠ Velvary

Rozhodnutí ředitele ZUŠ Velvary

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 a Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 1. 10. 2020 bude ode dne 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 v Základní umělecké škole Velvary pokračovat výuka všech oborů distanční formou. Základní umělecká škola Velvary bude v uvedeném období uzavřena.
Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k tomu, že byla forma distanční výuky potvrzena, jako legitimní varianta výuky na českých školách, zvolili jsme pro tuto formu výuky platformu Google Classroom resp. Google Suite for Education. Žádáme vás o spolupráci při zavedení tohoto komunikačního kanálu. Žáci mají založený účet ve tvaru prijmeni.jmeno@zusvelvary.eu, Přihlašovací údaje vám budou zaslány v následujících dnech na email zákonného zástupce, který byl  vyplněný v Klasifikaci. Heslo doporučujeme změnit. Žáci pak přistupují přes adresu classroom.google.com, kde se  přihlásí. classroom_dashboard Pozvánky do kurzů nebo na videokonferenci apod. jim budou chodit na jejich školní email. Přihlašovací údaje jsou stejné. K němu lze přistoupit např. rozkliknutím pole teček viz. zus_gmail V případě potíží či nejasností dejte zprávu vyučujícímu a budeme problémy řešit společně.

Informace k zahájení školního roku 2020 – 2021

Nově přijatí žáci:
  • Srdečně zveme rodiče nově přijatých žáků na informační schůzku, která se koná ve středu 2. září
  • Hudební obor od 16:30 v učebně č 12.
  • Taneční obor od 17:00 v učebně č.13.
Žáci, kteří pokračující ve studiu:
  • Všichni žáci si domluví během prvního týdne individuální rozvrh u svých vyučujících.
  • Všechny kolektivní předměty v hudebním oboru  orchestr KMČ, soubory smyčcový, flétnový a pěvecké sbory se začnou vyučovat v týdnu od 7. září.
UPOZORNĚNÍ Vážení rodiče, zařazení žáků ZUŠ do ročníků je vzhledem k odlišnosti typu školy zcela jiné, než zařazení do ročníků v ZŠ. Stávající žáci postupují logicky do dalšího ročníku a nově přijatí žáci dostanou přesné informace od svých vyučujících.

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolujeme si Vás ve středu 24. června 2020 od 15.30 hodin pozvat na společné zakončení školního roku a slavnostní předání vysvědčení. Uděláme to, jak nám to současná situace dovoluje. Srdečně Vás zveme na setkání do velvarského ,,Účka“, kde si pod širým nebem na čerstvém vzduchu trochu zahrajeme, popovídáme si a nakonec rozdáme vysvědčení. Těšíme se na společné setkání. Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt

Výsledky talentových zkoušek konaných dne 8. 6. 2020

Hudební obor

uspěli: 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117 neuspěli: 115 Taneční obor uspěli: 220, 222, 224 neuspěli: Výtvarný obor uspěli: 307,309 neuspěli: 308, 310, 311

Výsledky přijímacího řízení ze dne 25. 5. 2020

Hudební obor

uspěli: 102, 103, 104, 105, 106, 107 neuspěli: 101

Taneční obor

uspěli: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 neuspěli:

Výtvarný obor

uspěli: 302, 304, 305, 306, neuspěli: 301,303

Přijímání nových žáků pro školní rok 2020 – 2021

se koná ve dnech 25. května 2020 a 8. června 2020 od 15.00 do 18.00 hodin v budově ZUŠ.

Vstup do budovy bude umožněn uchazečům v doprovodu pouze jedné dospělé osoby, podmínkou pro vstup do objektu je rouška.

Pozor na změnu podmínek zkoušky do výtvarného oboru!

Z důvodu omezení délky kontaktu při pohovoru přinese uchazeč tři vypracované výtvarné práce na libovolné téma ve formátu A4.

5. května 2020 Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci, související s pandemií nemoci Covid 19, jsem se souhlasem zřizovatele rozhodl o prodloužení distanční výuky v Základní umělecké škole Velvary až do konce školního roku 2019 – 2020. Vysvětlující dopis jsme Vám již zaslali emailem. Dopis k nahlédnutí Zde. Distanční způsob výuky v naší ZUŠ probíhá bez problémů. S přihlédnutím  ke specifickým podmínkám naší školy, které jsou do značné míry ovlivněny také probíhající rekonstrukcí sálu, jeví se distanční forma výuky jednoznačně vhodnější, než přísnými hygienickými opatřeními limitovaná prezenční výuka. Toto rozhodnutí bylo učiněno v souladu s dopisem MŠMT ČR školám ze dne 4. května 2020. Dopis k nahlédnutí Zde. V případě jakýchkoliv pochybností či dotazů mě, prosím, kontaktujte na adrese info@zusvelvary.cz nebo na mobil: 607 727 273.

Hudební nauka pro každého

Vážení rodiče a milí naši žáci. Hudební nauka je pro každého muzikanta základním předpokladem pro úspěšné studium. Jen hlupáci se chlubí tím, že neznají noty, vždyť oni je nepotřebují aby mohli hrát či zpívat! Dokonce jsou z nich někdy i hvězdy šoubyznisu. Jenže ve chvíli, kdy dojde na opravdovou profesionalitu, tak se honem snaží, aby se něco z hudební teorie naučili. Některé jsem měl tu čest poznat i osobně. A věřte mi, že se opravdu snažili, aby jejich talent nebyl poznamenán nálepkou diletantství. Protože vy na to jdete správně a chodíte do ZUŠ, nemusíte nic dohánět v dospělosti. Naučte se hudební nauku a objevte zásady hudební teorie u  nás. Aby Vám to šlo samo a bez nudy, připravili jsme několik testů, které si můžete otevřít a zkusit vypracovat. Nehleďte na rozdělení do ročníků a snažte se i dosud neznámé pojmy nalézt, vyřešit dané otázky a pokud možno si i něco z toho zapamatovat. Testy najdete ZDE. Až se opět sejdeme ve škole, tak si určitě všechno ještě proberete s vyučujícím.

Vážení rodiče,

Základní umělecká škola je místem, kde by se vaše ratolesti měly naučit jedné základní dovednosti. Tou je schopnost přijímat a vnímat vše krásné, co nám může umění dát.  Provozování umění by se jim mělo stát oblíbenou aktivitou, nejlépe  životní potřebou. Nechceme Vám přidávat další ,,povinné“ domácí vyučování. Naopak bychom byli rádi, když Vám i dětem přinese domácí příprava radost a potěšení. Vzhledem k pokračování mimořádné situace bude nutno pokračovat i nadále ve výuce. Určitě jste i v minulých dnech byli v kontaktu s našimi pedagogy a dostali jste první pokyny k domácí přípravě Vašich dětí. Nyní bude třeba pokračovat a zorganizovat distanční výuku s použitím dostupných technologií. Formu kontaktu si zvolte, po dohodě s vyučujícím a dle svých možností. Další informace ohledně výuky předmětu Hudební nauka budou zveřejněny v dohledné době.
10.3.2020

Rozhodnutí ředitele ZUŠ Velvary

na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví vydaného 10. 3. 2020 jsem rozhodl o omezení provozu Základní umělecké školy Velvary, okres Kladno. S platností od pondělí 16. 3. 2020 bude Základní umělecká škola Velvary až do odvolání uzavřena pro žáky a veřejnost. Učitelé hudebního oboru zadají svým žákům studijní látku telefonicky. Oldřich Adelt ředitel ZUŠ Velvary
Základní umělecká škola Velvary Vás zve na Vánoční koncert, který se koná 12.12.2019 od 17:30. vanocni_koncert_12_12_2019_1
Základní umělecká škola Velvary Vás zve na Vánoční taneční vystoupení v úterý 17.12.2019 v sále ZUŠ. od 17:00 – 1. vystoupení od 18:15 – 2. vystoupení vanocni_vystoupeni_TO_17_12_ 2019
Mikulášská nadílka pro děti do 8 let v sále ZUŠ dne 7.12.2019 od 16:00. mikulaska_nadilka_7_12_2019
Norská pohádka dne 30.11. 2019 v sále ZUŠ od 15:30. pohadka_listopad_2019
Upozornění : dne 22. 11. 2019 bude vyučování v ZUŠ Velvary probíhat dle dohody s vyučujícím. Důvodem této změny je vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Velvary dne 22. 11. 2019
ZUŠ Velvary Vás zve na koncert, který se koná 21.11. 2019 od 18:00.
Ve dnech 31. října a 1. listopadu 2019 bude výuka zrušena. Rozhodnutí ředitele Základní umělecké školy o vyhlášení ředitelského volna. Důvodem pro vyhlášení ředitelského volna je potřeba sjednocení volných dnů se ZŠ Velvary.
ZUŠ Velvary Vás zve na koncert, který se koná 23.10. 2019 od 17:30.
Divadelní představení Perníková chaloupka se koná dne 4.10.2019 od 16:30 v sále ZUŠ svatovo_divadlo_pernikova_chaloupka_4_10_2019
V pondělí 23.9. 2019 a ve čtvrtek 26.9.2019 z důvodu nepřítomnosti pana učitele Petra Bendy odpadjí hodiny předmětu Hudební nauka, které vyučuje. Výuka přípravného ročníku 16.00 – 16.45 se koná!!! Paní Vernerová bude vyučovat.
pozvánka na vernisáž zuš
Vítáme Vás v novém školním roce 2019 -2020
  • Žádáme všechny žáky zapsané pro školní rok 2019/2020, aby bez odkladu kontaktovali svého učitele a zapsali se do rozvrhu.
  • Školné uhraďte až po obdržení výzvy obsahující variabilní symbol.
  • Setkání rodičů nových žáků HUDEBNÍHO OBORU se koná ve středu 4. 9. 2019 od 16.30 v sále ZUŠ.
  • Setkání rodičů nových žáků TANEČNÍHO OBORU se koná ve středu 4. 9. 2019 od 16.00 v tanečním sále.
  • Výuka hromadných předmětů začíná od pondělí 9. 9. 2019. Rozvrhy budou postupně zveřejňovány.

Komentáře jsou uzavřeny.