Hudební nauka

PHV

 • Správný zápis houslového klíče
 • Noty: c1 – c2 (g2), rozeznat a zapsat do notové osnovy
 • Hodnoty not: celá, půlová, čtvrťová, osminová + správný zápis nožiček
 • Hudební abeceda, orientace v notové osnově
 • Základy správného rytmu a intonace
 • Znalost a orientace na klaviatuře

1. ročník

 • Správný zápis houslového a basového klíče, rozeznávání skupin klíčů
 • Noty: c1 – g2, rozeznat a zapsat do notové osnovy
 • Hodnoty not: celá, půlová, čtvrťová a osminová (noty s praporkem a trámečkem) + správný zápis nožiček
 • Zápis pomlk: celá, půlová, čtvrťová a osminováHudební abeceda, pevná orientace v notové osnově
 • Takt: 2/4, 3/4 – správné označení a doplnění taktu pomocí kombinací not a pomlk
 • Italské názvosloví: Dynamická značení, tempová značení, opakovací znaménka
 • Základní rozdělení hudebních nástrojů

2. ročník

 • Noty: f – e3, rozeznat a zapsat do notové osnovy
 • Hodnoty not: celá – čtyřiašedesátinová (noty s praporkem a trámečkem) + správný zápis nožiček
 • Zápis pomlk: celá – čtyřiašedesátinová 
 • Takt: 2/4, 3/4, 2/2, 6/8 ad.
 • Stupnice: Znalost všech durových stupnic s křížky a bé (kvintový a kvartový kruh)
 • Intervaly: Základní intervalyItalské názvosloví: Výrazová značení, ozdoby not

3. ročník

 • Noty: f – e3, rozeznat a zapsat do notové osnovy
 • Hodnoty not a pomlk: celá – čtyřiašedesátinová (noty s praporkem a trámečkem) + správný zápis nožiček
 • Stupnice: Opakování všech durových stupnic s křížky a bé, mollové stupnice s křížky a béčky, mollová stupnice harmonická a melodická
 • Intervaly: Kompletní znalost základních i odvozených intervalů, zvětšování, zmenšování, správné určení intervalů s následným zápisem do notové osnovy

4. ročník

 • Noty: f – e3, rozeznat a zapsat do notové osnovy
 • Hodnoty not a pomlk: celá – čtyřiašedesátinová (noty s praporkem a trámečkem) + správný zápis nožiček
 • Intervaly: Opakování všech druhů intervalů, zvětšování, zmenšování, správné určení intervalů s následným zápisem do notové osnovy.
 • Akordy: Kvintakordy: Kompletní znalost všech základních druhů kvintakordů, obratů, základních harmonických funkcí, jejich správné určení a zápis do notové osnovy.
 • Akordy: Septakordy: Základní znalost septakordů a jejich obratů, určení a zápis do notové osnovy.

5. ročník

 • souhrné opakování učiva

Komentáře jsou uzavřeny.