Přihláška

Přihlášku do ZUŠ Velvary si můžete stáhnout ZDE.

Ukončení vzdělávání dle vyhlášky č.71-2005 o základním uměleckém vzdělávání Žák přestává být žákem školy: a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku b) jestliže byl vyloučen ze školy c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.

Komentáře jsou uzavřeny.