Přihláška

Přihláška do ZUŠ Velvary ZDE.

Ukončení vzdělávání dle vyhlášky č.71-2005 o základním uměleckém vzdělávání Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku

b) jestliže byl vyloučen ze školy

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.

Komentáře jsou uzavřeny.