Výtvarný

Fotografie438Přípravnou výtvarnou výuku mohou žáci navštěvovat od 5 – 7 let, kde se hravou formou seznamují s materiály, technikami, získávají specifické dovednosti a rozvíjejí svou fantazii a kreativitu. Učí se samostatnosti a práci v kolektivu.

Studium pokračuje 7 lety na I. stupni a 4 roky na II. stupni. Během těchto let se žáci seznamují se základy výtvarných technik – kresbou, malbou, grafikou, modelováním, prostorovou tvorbou, kombinovanými technikami a s celou řadou méně tradičních technik. V průběhu studia jsou tyto techniky rozvíjeny a doplňovány o nové.

Pro žáky zvažující studium na odborných výtvarných a grafických školách je v v závěrečných ročnících I. st. a na II. st. je určen předmět Studijní kresba a malba.

Vyučování probíhá u všech ročníků jednou týdně v tříhodinových a u přípravky dvouhodinových blocích.

Komentáře jsou uzavřeny.