Přijímání žáků

Přijímání nových žáků pro školní rok 2023 – 2024

Předpoklady pro přijetí žáka ke studiu v ZUŠ Velvary

Základním předpokladem pro přijetí je věk minimálně 5 let k 1. září v roce nástupu do ZUŠ.

Dále je třeba úspěšně vykonat talentovou zkoušku, která prověří sociální zralost uchazeče a jeho schopnosti vzhledem k vybranému uměleckému oboru.

Hudební obor – rytmus, zpěv, sluch, jemná motorika prstů.

Taneční obor – fyzické předpoklady, pohybové dispozice, rytmus.

Výtvarný obor – uchazeč vypracuje zadaný úkol, prověřujeme barvocit, zručnost.

Při talentové zkoušce obdrží každý uchazeč své pořadové číslo.

Výsledky talentových zkoušek budou pod pořadovými čísly zveřejněny na Webových stránkách ZUŠ Velvary týden po termínu zkoušek.

O přijetí uchazeče ke studiu rozhodne ředitel ZUŠ na základě výsledku talentové zkoušky s ohledem na kapacitu ZUŠ.

Informaci o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeč nebo jeho zákonný zástupce e-mailem nejpozději během posledního týdne před začátkem školního roku. Písemně pak při zahájení docházky do ZUŠ.

O přijetí žáka rozhodne ředitel školy na základě výsledku talentové zkoušky. Žáci budou přijímáni do naplnění povolené kapacity jednotlivých oborů.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu uměleckému vzdělání pro rok 2023/2024

hudební obor :

Pořadové číslo

Přijat/a ke studiuVyučující

taneční obor :

Pořadové čísloPřijat/a ke studiuVyučující

výtvarný obor :

Pořadové čísloPřijat/a ke studiuVyučující

Komentáře jsou uzavřeny.