Přijímání žáků

Přijímání nových žáků pro školní rok 2020 – 2021

se koná ve dnech 25. května 2020 a 8. června 2020 od 15.00 do 18.00 hodin v budově ZUŠ.

Vstup do budovy bude umožněn uchazečům v doprovodu pouze jedné dospělé osoby, podmínkou pro vstup do objektu je rouška.

Pozor na změnu podmínek zkoušky do výtvarného oboru!

Z důvodu omezení délky kontaktu při pohovoru přinese uchazeč tři vypracované výtvarné práce na libovolné téma ve formátu A4.

O. Adelt  ředitel školy


Zveme rodiče dětí předškolního věku i těch starších, kteří mají zájem o výuku v oborech hudebním, tanečním a výtvarném, aby přišli se svými dětmi do budovy Základní umělecké školy ve Velvarech, kde případní zájemci o přijetí mohou získat potřebné informace o studiu na naší škole přímo od vyučujících jednotlivých oborů. Odborně posoudíme předpoklady Vašich dětí pro umělecké vzdělávání a poradíme Vám s výběrem vhodného oboru. A v případě hudebního oboru poradíme s volbou konkrétního nástroje, kterých vyučujeme celou řadu, a podle poptávky jsme schopni zajistit i výuku dalších. Pro začátečníky máme nástroje zdarma k zapůjčení!

 

Požadavky ke zkouškám:

HUDEBNÍ OBOR

 • rytmické cítění – vytleskat zadaný rytmus
 • zazpívat zahraný tón – rozpoznat výšku nebo počet zahraných tónů
 • zazpívat jednoduchou píseň

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarně zpracovat zadané téma (Moje rodina, Náš dům, Oblíbené zvířátko, Pohádka):

 • rozvržení a využití daného formátu
 • správné zachycení proporcí
 • soustředěnost, samostatnost
 • práce s výtvarnými prostředky, barevné vyjádření

 TANEČNÍ OBOR

 • rozlišení tempa, vytleskání rytmu
 • orientace v prostoru
 • improvizace na dětskou skladbu
 • jednoduchá gymnastika – dle věku dítěte
 • zjištění ohebnosti (uvolněnost kyčelního kloubu, pružnost páteře)

 

V současné době vyučujeme hru na tyto nástroje: 

Akordeon

Elektronické klávesové nástroje

Flétna příčná

Flétna zobcová

Housle

Klarinet

Klavír

Kytara

Lesní roh

Trubka

 

Dále vyučujeme:

Sborový zpěv

Sólový zpěv

Komorní hru

Hudební nauku

Při talentových zkouškách obdrží každý uchazeč registrační číslo. Po skončení každého kola budou pod těmito čísly do 5 dnů zveřejněny výsledky zkoušek na webových stránkách.

O přijetí žáka rozhodne ředitel školy na základě výsledku talentové zkoušky. Žáci budou přijímáni do naplnění povolené kapacity jednotlivých oborů.

Komentáře jsou uzavřeny