Přijímání žáků

Přijímání nových žáků pro školní rok 2022 – 2023

Předpoklady pro přijetí žáka ke studiu v ZUŠ Velvary

Základním předpokladem pro přijetí je věk minimálně 5 let k 1. září v roce nástupu do ZUŠ.

Dále je třeba úspěšně vykonat talentovou zkoušku, která prověří sociální zralost uchazeče a jeho schopnosti vzhledem k vybranému uměleckému oboru.

Hudební obor – rytmus, zpěv, sluch, jemná motorika prstů.

Taneční obor – fyzické předpoklady, pohybové dispozice, rytmus.

Výtvarný obor – uchazeč vypracuje zadaný úkol, prověřujeme barvocit, zručnost.

Při talentové zkoušce obdrží každý uchazeč své pořadové číslo.

Výsledky talentových zkoušek budou pod pořadovými čísly zveřejněny na Webových stránkách ZUŠ Velvary týden po termínu zkoušek.

O přijetí uchazeče ke studiu rozhodne ředitel ZUŠ na základě výsledku talentové zkoušky s ohledem na kapacitu ZUŠ.

Informaci o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeč nebo jeho zákonný zástupce e-mailem nejpozději během posledního týdne před začátkem školního roku. Písemně pak při zahájení docházky do ZUŠ.

O přijetí žáka rozhodne ředitel školy na základě výsledku talentové zkoušky. Žáci budou přijímáni do naplnění povolené kapacity jednotlivých oborů.

Výsledková listina talentových zkoušek ZUŠ Velvary konaných ve dnech 6. a 7.6.2022

hudební obor :

uspěl(a) : 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116

neuspěl(a): 111

taneční obor :

uspěl(a) : 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219

neuspěl(a):

výtvarný obor :

uspěl(a) : 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214

neuspěl(a): 215

Komentáře jsou uzavřeny.