Přijímání žáků

Přijímání nových žáků pro školní rok 2022 – 2023

Předpoklady pro přijetí žáka ke studiu v ZUŠ Velvary

Základním předpokladem pro přijetí je věk minimálně 5 let k 1. září v roce nástupu do ZUŠ.

Dále je třeba úspěšně vykonat talentovou zkoušku, která prověří sociální zralost uchazeče a jeho schopnosti vzhledem k vybranému uměleckému oboru.

Hudební obor – rytmus, zpěv, sluch, jemná motorika prstů.

Taneční obor – fyzické předpoklady, pohybové dispozice, rytmus.

Výtvarný obor – uchazeč vypracuje zadaný úkol, prověřujeme barvocit, zručnost.

Při talentové zkoušce obdrží každý uchazeč své pořadové číslo.

Výsledky talentových zkoušek budou pod pořadovými čísly zveřejněny na Webových stránkách ZUŠ Velvary týden po termínu zkoušek.

O přijetí uchazeče ke studiu rozhodne ředitel ZUŠ na základě výsledku talentové zkoušky s ohledem na kapacitu ZUŠ.

Informaci o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeč nebo jeho zákonný zástupce e-mailem nejpozději během posledního týdne před začátkem školního roku. Písemně pak při zahájení docházky do ZUŠ.

O přijetí žáka rozhodne ředitel školy na základě výsledku talentové zkoušky. Žáci budou přijímáni do naplnění povolené kapacity jednotlivých oborů.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu uměleckému vzdělání pro rok 2022/2023

hudební obor :

Pořadové číslo

Přijat/a ke studiuVyučující
101Hra na EKNVratislav Řezáč
102Hra na akordeonMiloslava Krouská
103Hra na zobcovou flétnuHelena Špalková, Mgr.
104SkladbaJan Buňata, Dis.
105Hra na klasickou kytaruJan Buňata, Dis.
106Hra na zobcovou flétnuHelena Špalková, Mgr.
107Hra na zobcovou flétnuOldřich Adelt
108Hra na klavírZora Křičková, MgA.
110Hra na klavírVratislav Řezáč
112Hra na zobcovou flétnuOldřich Adelt
113Hra na housleMilena Vernerová, Mgr.
116Hra na zobcovou flétnuOldřich Adelt
117Hra na zobcovou flétnuOldřich Adelt
118Hra na tenor/baskřídlovkuJan Buňata, Dis.
119Hra na trubkuJan Buňata, Dis.
121Hra na housleMilena Vernerová, Mgr.

taneční obor :

Pořadové čísloPřijat/a ke studiuVyučující
201TanecPavlína Kratochvílová
202TanecPavlína Kratochvílová
203TanecPavlína Kratochvílová
204TanecPavlína Kratochvílová
205TanecPavlína Kratochvílová
206TanecPavlína Kratochvílová
207TanecPavlína Kratochvílová
208TanecPavlína Kratochvílová
209TanecPavlína Kratochvílová
210TanecPavlína Kratochvílová
211TanecMarcela Odvodyová
212TanecPavlína Kratochvílová
213TanecMarcela Odvodyová
214TanecPavlína Kratochvílová
215TanecPavlína Kratochvílová
216TanecPavlína Kratochvílová
217TanecPavlína Kratochvílová
218TanecPavlína Kratochvílová
219TanecPavlína Kratochvílová
225TanecPavlína Kratochvílová
226TanecPavlína Kratochvílová
227TanecPavlína Kratochvílová

výtvarný obor :

Pořadové čísloPřijat/a ke studiuVyučující
201Plošná a prostorová tvorbaMilena Vernerová, Mgr.
202Plošná a prostorová tvorbaMilena Vernerová, Mgr.
203Plošná a prostorová tvorbaMilena Vernerová, Mgr.
204Plošná a prostorová tvorbaMilena Vernerová, Mgr.
205Plošná a prostorová tvorbaMilena Vernerová, Mgr.
206Plošná a prostorová tvorbaMilena Vernerová, Mgr.
208Plošná a prostorová tvorbaMilena Vernerová, Mgr.
210Plošná a prostorová tvorbaMilena Vernerová, Mgr.
211Plošná a prostorová tvorbaMilena Vernerová, Mgr.
213Plošná a prostorová tvorbaMilena Vernerová, Mgr.
214Plošná a prostorová tvorbaMilena Vernerová, Mgr.

Komentáře jsou uzavřeny.