Taneční

File0081Přípravnou taneční výukou procházejí děti od 5 – 7 let. Výuka zde probíhá formou hry a děti se učí především správnému držení těla, koordinaci, prostorovému a hudebnímu cítění. Poznávají a ovládají jednotlivé části těla a učí se sladit pohyb s dechem.

 

Následuje 7 let studia na I. stupni a 4 roky na II. stupni. Náplní těchto ročníků je taneční průprava, taneční praxe, současný tanec, klasický tanec, lidový tanec a taneční improvizace. Všechny tyto předměty jsou zařazovány postupně v průběhu celého studia, přičemž hlavním předmětem na naší škole je současný tanec.

_DSC7284
Camera
NIKON D700
Focal Length
38mm
Aperture
f/4
Exposure
1/320s
ISO
1600

Taneční průprava je zaměřena na rozvoj a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti, pohybové koordinace a postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla.

Taneční praxe prohlubuje taneční projev žáků, podněcuje tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru a orientaci v prostoru.

Klasický, lidový a současný tanec je zaměřen k všestrannému rozvoji základů těchto tanečních technik a jeho kultivovanému tanečnímu projevu v těchto technikách.

Taneční improvizace rozvíjí dětskou kreativitu a citlivost, vyjadřuje vlastní názor či postoj žáka na základě hudebního i nehudebního podkladu. Podporuje jeho vlastní individualitu.

Výuka probíhá jednou týdně v dvouhodinovém bloku pro přípravku a dvakrát týdně pro ostatní, přičemž počet hodin se liší dle jednotlivých ročníků.

Komentáře jsou uzavřeny.