Pro rodiče žáků PHV

 

Vážení rodiče žáků přípravného studia,

v současné době budete řešit otázku výběru nástroje, na který se Vaše dítě začne učit hrát. Každoročně řešíme podobnou situaci, kdy musíme sladit požadavky rodičů s aktuální nabídkou volných míst ve třídách jednotlivých pedagogů. A věřte, že to není jednoduchá záležitost. Pro začátek bude dobře vyjasnit si některé skutečnosti ovlivňující možnosti a postavení obou zúčastněných stran.

Základní umělecká škola je škola státní financovaná státem. Má své pevné místo ve vzdělávací soustavě, ale na rozdíl od školy základní není umělecké vzdělávání nárokové či dokonce povinné. Je poskytováno jen v rámci povolené kapacity školy žákům, kteří prokázali potřebnou míru nadání ke studiu zvoleného oboru uměleckého vzdělávání. Je třeba si uvědomit i tu skutečnost, že náš model základního uměleckého školství je ojedinělý a nemá ve světě obdoby. Stát převzal péči o talentované jedince na svá bedra a úplata za vzdělávání, která je vybírána jako příspěvek od rodičů, je jenom zlomkem skutečně vynaložených nákladů na studium dítěte. Důležitými a základními atributy základního uměleckého vzdělávání jsou kvalita a odborná úroveň garantovaná státem. Naši pedagogové jsou plně kvalifikovaní a vzdělání je poskytováno na základě kvalitních ŠVP. Řečeno velmi zjednodušeně: vysoká úroveň za nízkou cenu, ale s určitým omezením. Na druhé straně je pochopitelný zájem a snaha každého rodiče získat v rámci daných možností to nejlepší pro své dítě.

Budeme se snažit Vám vyjít ve volbě nástroje co nejvíce vstříc s ohledem na dispozice Vašeho dítěte, bohužel kapacita pro jednotlivé nástroje není neomezená, takže i Vás žádáme o spolupráci a pochopení. Naše dlouholetá zkušenost praví, že není důležitý nástroj, ale vztah k hudbě a míra zaujetí uměleckou tvorbou. Kdo se naučí na jeden nástroj, ten je schopen osvojit si hru i na další hudební nástroje.

Během prvních hodin hry na vybraný nástroj Vás žádáme o co možná nejužší spolupráci s pedagogem, Vaše přítomnost na prvních hodinách bude více než vítána. Pro úspěšný start studia je velice důležitá domácí příprava žáka a právě k získání informací o tom, jak se doma připravovat je nutná přítomnost rodiče, staršího sourozence nebo prarodiče na hodinách. Ideálně by tuto úlohu měl převzít jeden člen rodiny, aby byla zajištěna soustavná péče o domácí přípravu. První krůčky ve hře na hudební nástroj jsou vždy ty nejobtížnější a Vaše dítě je bude s podporou zvládat určitě rychleji, lépe a s radostí.

Pokud budete mít k výuce jakékoliv výhrady nebo dotazy, směřujte je prosím přímo na pedagoga a pokuste se vyvarovat negativních komentářů před dítětem. Spolupráci rodičů vždy vítáme a pokud někdo z rodičů má odpovídající vzdělání a praxi, je to vždy ku prospěchu věci a pokud ne, rádi Vám poradíme a zodpovíme Vaše dotazy.

Hodně úspěchů a krásných prožitků při cestě za uměním Vám i dětem!

Oldřich Adelt, ředitel ZUŠ Velvary

Komentáře jsou uzavřeny.